Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy 2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane od dnia 16.09.2019r. do dnia 10.10.2019r. Druki właściwych wniosków będą dostępne w zakładce Dofinansowania ze środków PFRON.