PCPR Starachowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Programy
12 października 2018

Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego
„Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.

W dniu 10-10-2018r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej PZOZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, odbyła się Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.

Konferencję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Zaproszono do udziału władze powiatowe, gminne, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli szkół z terenu powiatu starachowickiego.

Składała się ona z trzech części”
 • wystąpienie Dyrektora PCPR w Starachowicach, dotyczące nakreślenia tematyki odzicielstwa zastępczego w ostatnich latach oraz bieżąca jego sytuacja w powiecie, prezentacja, przez koordynatorów PCPR, warunków jakie nakłada Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces szkolenia kandydatów programem PRIDE,
 • wystąpienie Pani Janiny Wierzbickiej – prowadzącej rodzinny dom dziecka, na temat obrych praktyk podczas sprawowania pieczy.

Konferencję zakończył Dyrektor PCPR. Zgromadzeni goście otrzymali pakiet informacji otyczących tematyki pieczy zastępczej i szkolenia dla kandydatów.

03 września 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 10.09.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I
Pomocne linki
 
Współpracujemy


                                      

                                        


23 lipca 2018

W dniu 20 lipca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach dla rodzin zastępczych z terenu powiatu starachowickiego.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących Rządowego Programu „Dobry Start”, waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych oraz projektu zmian Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W spotkaniu, ze strony PCPR, wzięli udział: Dyrektor – Pan Wiesław Daszkowski, Radca Prawna Pani Marta Czekaj, przedstawiciel Działu Świadczeń Pani Katarzyna Rutkowska oraz przedstawiciel Działu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracownik socjalny Pani Joanna Siuda. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych. Rodziny zastępcze swoją aktywność przejawiały poprzez zadawanie pytań i udział w dyskusji.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z procedurą przyznawania świadczenia „Dobry Start”, co z pewnością usprawni proces uzyskania świadczenia.

Informacje dotyczące świadczenia "Dobry Start" dostępne są w zakładce >>Do pobrania<<

 
 
 
 
18 czerwca 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 21.06.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I
 
 
25 maja 2018

Seminarium „Rodzina a Przemoc” w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”

W dniu 23 maja 2018 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się Seminarium „Rodzina a Przemoc” w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Starosta Starachowicki- Pani Danuta Krępa.

W seminarium wzięło udział 50 osób – przedstawicieli następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Komenda Powiatowej Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Urząd Miejski w Starachowicach (GKRPA), Urząd Gminy w Mircu (GKRPA), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych ( Nr1, Nr 2 i Nr 3), Gimnazjum w Starachowicach (Nr 2, Nr 3, Nr 4), Szkoła Podstawowa w Starachowicach (Nr 1, Nr 9, Nr 11, Nr 13) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Parszowie.

Zebranych przywitał Pan Wiesław Daszkowski - Dyrektor PCPR. Słowa wstępu wygłosiły: Pani Danuta Krępa-Starosta Starachowicki oraz Pani Teresa Daszkowska- Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny. Pani Starosta podkreśliła znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz zaznaczyła, że Starostwo Powiatowe zawsze wspiera działania zmierzające ku daniu mocy rodzinie. Pani Pełnomocnik ds. rodziny przedstawiła działania organizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Po słowach wstępu Dyrektor PCPR przybliżył działalność Punktu Konsultacyjnego będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Przedstawił jego kadrę (psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego) i poinformował o planowanych dla Zespołów Interdyscyplinarnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie zaprosił do wysłuchania wykładu pt. „Podstawy rodzicielskie a profilaktyka”, który poprowadziła Pani Wioletta Truchlewska.

Po wykładzie nastąpił podział na grupy poprzez wybranie przez uczestników jednego z warsztatów:
 1. „Wewnętrzny świat dziecka- rola zabawy”-Wioletta Truchlewska-psycholog,
 2. „Aspekty prawne w przeciwdziałaniu przemocy”- Marlena Hallmann-prawnik,
 3. „Jak nie wychować ofiary przemocy?”- Magdalena Goszczyńska-terapeuta,
 4. „Profilaktyka sprawcy przemocy”-Marcin Rzeczkowski-specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta.

Podczas pracy w grupach uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz pogłębienia swojej wiedzy na temat przemocy w rodzinie.

Na zakończenie prowadzący zajęcia dokonali podsumowania i przedstawili wnioski grupy.
Pan Wiesław Daszkowski żegnając uczestników seminarium podziękował za wytworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej wzajemnemu poznaniu się i współpracy.

 
 
 
 
17 maja 2018

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach poszukuje do wynajęcia dwóch lokali typu kawalerka z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 412748806.

 
 
14 maja 2018

Ogłoszenie o naborze dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej do zamieszkania w mieszkaniach wspomaganych


Pobierz

 
 
04 maja 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 17.05.2018r. oraz 18.05.2018r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 11.05.2018r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia posiedzenia komisji na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.
 
 
10 kwietnia 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 19.04.2018r. i w dniu 20.04.2018r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 16.04.2018r.

 
 
09 marca 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2018 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 26 marca 2018r.

 
 
01 marca 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że trwa rekrutacja do realizacji w 2018 roku III edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
 • poniedziałek godz. 11.00- 19.00
 • wtorek-piątek godz. 7.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 
 
13 grudnia 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że dzień 2 stycznia (wtorek) 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
 
 
11 września 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 19.09.2017r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.
 
 
17 lipca 2017

Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczestników do projektu konkursowego "Razem w dorosłość"

Pobierz

 
 
05 lipca 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 06.07.2017r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.
 
 
26 czerwca 2017

XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki „Rodzina – Twój bezpieczny świat” w powiecie starachowickim.

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyło się Podsumowanie XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Rodzina – Twój bezpieczny świat”. Celem spotkania było zaprezentowanie działań realizowanych w ramach ww. dni w powiecie starachowickim.

W Podsumowaniu uczestniczyli: Starosta - Danuta Krępa, Wicestarosta - Marek Pawłowski, Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego - Agata Gałka-Bernacka, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Rodziny i Uzależnień -Urszula Przygodzka, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach – Ewa Drożdż, Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej- Grzegorz Kominek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie – Monika Skrzeczyna, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu – Alicja Potrzeszcz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach – Grażyna Małecka, a także przedstawiciele policji, szkół (nauczyciele, pedagodzy), laureaci konkursów i ich rodzice, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Spotkanie prowadził Pan Wiesław Daszkowski Dyrektor PCPR. Głos zabrali Starosta oraz przedstawiciele Wojewody. Na ręce Dyrektora PCPR zostały złożone podziękowania Wojewody Świętokrzyskiego za podjęte działania w powiecie starachowickim w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Swoje działania w ramach tegorocznych Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprezentowali:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Prezentacja multimedialna przedstawiona przez terapeutę Punktu Konsultacyjnego Panią Martę Majkusiak.
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioligiczna w Starachowicach wspólnie z Komendą Powiatowej Policji w Starachowicach. Pokaz multimedialny z przeprowadzonych działań przedstawiły: Pani Agnieszka Pastuszka – asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz st. sierż. Agnieszka Staryczenkow.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie. Działania zaprezentowała Pani Monika Skrzeczyna Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach. Działania przedstawiła Pani Ewa Fogiel Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach.

Przy okazji Podsumowania nagrodzono laureatów organizowanego przez PCPR Konkursu Literackiego „Rodzina-Twój bezpieczny świat” w kategorii poezja. Dyrektor Wiesław Daszkowski wyraził podziękowania sponsorom za wsparcie PCPR w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki poprzez ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu literackiego:

Firmie Cerrad - główna nagroda za I miejsce (tablet Samsung Tab E T 560)

Wojewodzie Świętokrzyskiemu - nagrody za II i III miejsce (tablet Lenovo TAB2 A7-10F
i głośniki Logitech Z313)

Staroście Starachowickiemu - nagrody - gadżety reklamowe, udostępnienie sali + obsługa techniczna, poczęstunek

Gazecie Starachowickiej - nagroda w formie wydrukowania wierszy laureatów Tygodnikowi
Starachowickiemu nagroda w formie wydrukowania wierszy laureatów

Nagrody wręczyli Pani Agata Gałka-Bernacka i Pan Marek Pawłowski. Laureatka I miejsca konkursu literackiego – Natalia Skiba zadeklamowała swój wiersz pt. „Zimno i ciepło” z podkładem muzycznym.

Laureaci konkursu organizowanego przez GOPS w Pawłowie – uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła w Pawłowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Radość w Rodzinie”.

Pokaz aktorskich umiejętności dali również uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie, którzy specjalnie na Świętokrzyskie Dni Profilaktyki przygotowali przedstawienie pt. „Wielki, mały człowiek”.

Na zakończenie spotkania odbył się występ artystyczny podopiecznych Prywatnego Ogniska Muzycznego w Wąchocku pod przewodnictwem Anny Sitkowskiej.

Jesteśmy pod wrażeniem wnikliwości młodych ludzi, ich głębokich przemyśleń i wniosków na temat rodziny we współczesnym świecie oraz roli członków rodziny. Możemy nie martwić się o przyszłość mając tak mądrą, zdolną i utalentowaną młodzież.

W pamięci uczestników pozostanie prezentacja multimedialna przygotowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Komendę Powiatowej Policji w Starachowicach oraz prezentacja przygotowana przez PCPR.

Nie wystarczy tylko przeczytać czy usłyszeć, dobrze jest również zobaczyć ogrom pomysłów, pasji i zaangażowania pracowników instytucji i ich podopiecznych w dziedzinie profilaktyki.

Wszystkim zaangażowanym w działania w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki składamy gratulacje i podziękowania oraz życzymy równie owocnych przedsięwzięć w latach następnych.

 
 
 
 
23 maja 2017

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

W ramach i pod hasłem XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „RODZINA – TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zorganizowało konkurs literacki ( w kategorii poezja) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego.

 
 
23 maja 2017

W dniu 11 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy dr Władysława Borkowskiego 4 w Starachowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Punkt Konsultacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
Celem spotkania było zaprezentowanie programu profilaktycznego FRED GOES NET. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w Kielcach: Pani Diana Włodarczyk i Pan Piotr Różalski – koordynatorzy ww. programu. W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby z różnych instytucji powiatu starachowickiego m.in.: terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, kuratorzy, psychologowie, asystenci rodziny, policjanci, strażnicy miejscy, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Po spotkaniu część osób zostało, aby nawiązać bliższą współpracę z prowadzącymi.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać co przyniesie w przyszłości skuteczniejszą profilaktykę dla młodych osób z terenu powiatu starachowickiego.

 
 
26 kwietnia 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 22 - 23.05.2017r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 08.05.2017r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 18.05.2017r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.
 
 
03 kwietnia 2017

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 19.04.2017r. i w dniu 20.04.2017r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 14.04.2017r.
 
 
21 marca 2017

OGŁOSZENIE - Konkurs Literacki

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza Konkurs Literacki w ramach i pod hasłem XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki "Rodzina – Twój bezpieczny świat".
Zapraszamy do udziału w konkursie młodzież uczęszczającą do szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) znajdującej się na terenie powiatu starachowickiego.

 
 

08 marca 2017


                              

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez PFRON
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach uprzejmie informuje, że Powiat Starachowicki w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
W 2017 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych modułach:
 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym: opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 1 maja 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
 
Moduł II
a) Na II semestr 2016/2017 wnioski będą przyjmowane w okresie od 06 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
b) Na I semestr 2017/2018 wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.
 
Wnioski, które dostępne są na stronie www.pcprstarachowice.pl w zakładce Aktywny Samorząd, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 2748806 w. 23.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

 
 

06 marca 2017


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że z dniem
1 marca 2017 roku rozpoczynamy rekrutację do II edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
- poniedziałek  godz. 11.00- 19.00
- wtorek-piątek godz. 07.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 
 

03 marca 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w zakładce Dofinansowania został zamieszczony projekt „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2017 rok w zakresie rehabilitacji społecznej”. Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w formie pisemnej do PCPR w Starachowicach do dnia 10 marca 2017 roku.

 
 

03 marca 2017


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że z dniem 1 marca 2017 roku rozpoczynamy rekrutację do II edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
- poniedziałek  godz. 11.00- 19.00
- wtorek-piątek godz. 07.00-15.00

Więcej informacji o Programie można uzyskać w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie lub pod nr tel. 41 274 88 68.

 
 

17 luty 2017


Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczestników do projektu konkursowego 
„Razem w dorosłość”

Pobierz ogłoszenie

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego