Aktualności

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że dzień 24 grudnia 2020 roku ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku. Wobec powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 24 grudnia 2020 roku będzie nieczynne.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Corsa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Corsa Formularz ofertowy Informacja o wynikach

Zmiana siedziby PCPR w Starachowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku uległ zmianie adres siedziby PCPR.Nowy adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

Zapytanie ofertowe na Zakup środków ochrony osobistej

Zapytanie ofertowe na Zakup środków ochrony osobistej Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja dla Wykonawców nr 1 Informacja o wynikach Informacja o wynikach nr 2

Program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 15.06.2020r. – 16.06.2020r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 05.06.2020r.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na likwidację barier

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 18.06.2020r. – 19.06.2020r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Komisja będzie rozpatrywać kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 17.06.2020r.

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2020 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 15.05.2020r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów . Kryteriów dofinansowań ze środków […]