Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku uległ zmianie adres siedziby PCPR.
Nowy adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Więcej „Program „Dobry start””

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 15.05.2020r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów .

Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej – projekt

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, iż od dnia 05.05.2020r.  ulega zmianie sposób obsługi interesantów składających pisma i wnioski bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Złotej 6. Drzwi wejściowe do siedziby PCPR pozostają nadal zamknięte. Interesanci, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów bezpośrednio w centrum proszeni są o składanie dokumentów do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku.

Od dnia 05.05.2020r. ponownie funkcjonują stacjonarne numery telefonów PCPR w Starachowicach : 412748806 lub 412754889.

Nadal istnieje możliwość załatwiania spraw drogą pocztową i mailową: sekretariat@pcpr.starachowice.pl

Do góry