Konferencja

Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego

„Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.


W dniu 10-10-2018r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej PZOZ w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, odbyła się Powiatowa konferencja propagująca rodzicielstwo zastępcze w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Daj szansę sobie i dziecku. Zostań rodzicem zastępczym”.
Konferencję zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Zaproszono do udziału władze powiatowe, gminne, ośrodki pomocy społecznej oraz przedstawicieli szkół z terenu powiatu starachowickiego.
Składała się ona z trzech części”

  • wystąpienie Dyrektora PCPR w Starachowicach, dotyczące nakreślenia tematyki odzicielstwa zastępczego w ostatnich latach oraz bieżąca jego sytuacja w powiecie, prezentacja, przez koordynatorów PCPR, warunków jakie nakłada Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces szkolenia kandydatów programem PRIDE,
  • wystąpienie Pani Janiny Wierzbickiej – prowadzącej rodzinny dom dziecka, na temat obrych praktyk podczas sprawowania pieczy.

Konferencję zakończył Dyrektor PCPR. Zgromadzeni goście otrzymali pakiet informacji dotyczących tematyki pieczy zastępczej i szkolenia dla kandydatów.