Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc domową

Informator podmiotów z terenu powiatu starachowickiego realizujących działania wobec osób stosujących przemoc domową

Lp.  Nazwa jednostkiDane jednostkiZakres oddziaływańZasięg
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicachul. Złota 6, 27-200 Starachowice tel. 41 274 88 06, e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl  Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Program prowadzony w edycjach w formie zajęć grupowych i indywidualnych.powiatowy, wojewódzki
i ogólnopolski nie ma rejonizacji
2.Centrum Usług Społecznych w StarachowicachPunkt Interwencji Kryzysowej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, I piętro pokój nr 110 tel. 41 274 57 57, 533 053 322 e-mail; pik@cus.starachowice.eu  Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Spotkania indywidualne prowadzone przez specjalistów pracy socjalnej                 z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc domową.Miasto Starachowice