Komunikat

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, iż od dnia 05.05.2020r.  ulega zmianie sposób obsługi interesantów składających pisma i wnioski bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Złotej 6. Drzwi wejściowe do siedziby PCPR pozostają nadal zamknięte. Interesanci, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów bezpośrednio w centrum proszeni są o składanie dokumentów do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku.

Od dnia 05.05.2020r. ponownie funkcjonują stacjonarne numery telefonów PCPR w Starachowicach : 412748806 lub 412754889.

Nadal istnieje możliwość załatwiania spraw drogą pocztową i mailową: sekretariat@pcpr.starachowice.pl