KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, iż od dnia 26.01.2022r.  ulega zmianie sposób obsługi interesantów składających pisma i wnioski bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Złotej 6. Drzwi wejściowe do siedziby PCPR będą zamknięte do odwołania. Interesanci, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów bezpośrednio w centrum proszeni są o składanie dokumentów do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku, bądź kontaktować się telefonicznie z pracownikiem centrum, który w nagłych sprawach będzie przyjmował interesantów na parterze budynku.