Mieszkanie wspomagane

W dniu 20.01.2020r. odbyła się konferencja prasowa na temat utworzenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zostało wyremontowane i wyposażone mieszkanie wspomagane w Starachowicach przy Al. Niepodległości. W grudniu 2019 roku w mieszkaniu wspomaganym zamieszkały dwie usamodzielniane wychowanki pieczy zastępczej. Wychowanki są pod stałą opieką pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz psychologa i mentora usamodzielnienia.