Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Wnioski można składać również w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6 w godzinach 7.00 – 15.00. Formularze wniosków są dostępne w zakładce Druki wniosków

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2024 roku program obejmuje wsparcie w dwóch modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2024 roku.

Moduł II

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.

Wnioski przyjmowane będą do:

31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,

10 października 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku można uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/