Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 02.07.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.