Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na likwidację barier

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 24 – 25.05.2021r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą kompletne wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 21.05.2021r.