Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na likwidację barier

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 18.06.2020r. – 19.06.2020r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Komisja będzie rozpatrywać kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 17.06.2020r.