Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od semestru 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie zwiększony do maksymalnej kwoty 800 zł.
Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet