Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2022 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2022 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 31.03.2022r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów

Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2022 w zakresie rehabilitacji społecznej – projekt