XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”  w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 odbył się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W tym czasie pracownicy Punktu Konsultacyjnego: pracownik socjalny, terapeuta, psycholog udzielali informacji na temat jego funkcjonowania i możliwości uzyskania porad w sytuacjach kryzysowych.