Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 – plakat