Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 11.04.2023r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów

Kryteria udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023 – projekt