Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 08.05.2023r. – 09.05.2023r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 05.05.2023r.