Realizowane zadania -Galeria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od stycznia 2021r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”.

Informacja o wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

W dniu 14.12.2019r. w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Kwiatkowskiego 4 Starachowicach rozpoczęły się Warsztaty wspierające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców zastępczych. W warsztatach prowadzonych przez psychologa uczestniczy 15 rodziców zastępczych.


W dniu 18.12.2019r. w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęła się I edycja szkolenia „Szkoła dla rodziców”. W szkoleniu prowadzonym przez psychologa i pedagoga uczestniczy 10 rodziców zastępczych.


W dniu 20.01.2020r. odbyła się konferencja prasowa na temat utworzenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zostało wyremontowane i wyposażone mieszkanie wspomagane w Starachowicach przy Al. Niepodległości.

W dniu 24.01.2020r. w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęła się II edycja szkolenia „Szkoła dla rodziców”. W szkoleniu prowadzonym przez psychologa i pedagoga uczestniczy 10 rodziców zastępczych.

W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach rozpoczęło realizację bezpłatnej usługi polegającej na dowozie osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp. Z usługi korzystają osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności w poruszaniu się.