Ogłoszenia

Trwałość projektu Usługi społeczne dla rodziny

Informacja dotycząca trwałości projektu pn.; Usługi społeczne dla rodziny

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup akcesoriów do kuchni i łazienki

Zapytanie ofertowe na Zakup akcesoriów do kuchni i łazienki Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie warsztatów wspierania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, wsparcie psychoterapeutyczne dla opiekunów i wychowanków pieczy zastępczej, prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie warsztatów wspierania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, wsparcie psychoterapeutyczne dla opiekunów i wychowanków pieczy zastępczej, prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków pieczy zastępczej Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze do wyjazdowych warsztatów dla rodziców zastępczych i dzieci rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze do wyjazdowych warsztatów dla rodziców zastępczych i dzieci rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy Kryteria wg których sporządzana będzie lista uczestników

Zapytanie ofertowe – Organizacja wyjazdowych warsztatów wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe – Organizacja wyjazdowych warsztatów wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców

Zapytanie ofertowe na Wykonanie testów antygenowych w kierunku obecności wirusa SARS – CoV-2

Zapytanie ofertowe na Wykonanie testów antygenowych w kierunku obecności wirusa SARS – CoV-2 Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze do wyjazdowych warsztatów dla rodziców zastępczych i dzieci rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze do wyjazdowych warsztatów dla rodziców zastępczych i dzieci rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy Kryteria wg których sporządzana będzie lista uczestników

Ogłoszenie o naborze osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze osób z niepełnosprawnościami na wyjazd usprawniająco -rehabilitacyjny wraz z aktywizacją społeczną, zdrowotną i kulturalną w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnosprawnej Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej Kryteria wg których sporządzane będą listy uczestników Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim Usługi społeczne dla rodziny

Zapytanie ofertowe na Zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie ofertowe na Zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja dla Wykonawców nr 1 Informacja dla Wykonawców nr 2 Informacja dla Wykonawców nr 3 Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów AGD i artykułów chemicznych

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów AGD i artykułów chemicznych Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi dostępu do internetu w mieszkaniu wspomaganym

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi dostępu do internetu w mieszkaniu wspomaganym Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców

Zapytanie ofertowe na Zakup i montaż w samochodzie podnośnika samochodowego dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe na Zakup i montaż w samochodzie podnośnika samochodowego dla osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o możliwości skorzystania ze wsparcia psychoterapeutycznego przez wychowanków pieczy zastępczej i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o możliwości skorzystania ze wsparcia psychoterapeutycznego przez wychowanków pieczy zastępczej i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o możliwości skorzystania ze wsparcia logopedy przez wychowanków pieczy zastępczej i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o możliwości skorzystania ze wsparcia logopedy przez wychowanków pieczy zastępczej i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki

Zapytanie ofertowe na Zakup artykułów tekstylnych do sypialni i łazienki Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup żyrandoli, plafonów i karniszy

Zapytanie ofertowe na Zakup żyrandoli, plafonów i karniszy Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup i montaż rolet okiennych

Zapytanie ofertowe na Zakup i montaż rolet okiennych Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup akcesoriów do kuchni i łazienki

Zapytanie ofertowe na Zakup akcesoriów do kuchni i łazienki Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie ofertowe na Zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu AGD w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego

Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu AGD w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego Załącznik Nr 1 Formularz ofert Załącznik Nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli do kuchni i przedpokoju

Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli do kuchni i przedpokoju Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze specjalistów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Usługi społeczne dla rodziny

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Załącznik nr 1 Wykaz osób Załącznik nr 2 Oferta cenowa Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 5 Projekt umowy Załącznik nr 6 Oświadczenie Zleceniobiorcy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie ofertowe na Usługi cateringowe dla uczestników szkoleń

Zapytanie ofertowe na Usługi cateringowe dla uczestników szkoleń Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia mieszkania – meble i dodatki

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia mieszkania – meble i dodatki Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze specjalistów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Usługi społeczne dla rodziny

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Załącznik nr 1 Wykaz osób Załącznik nr 2 Oferta cenowa Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 5 Projekt umowy Załącznik nr 6 Oświadczenie Zleceniobiorcy Informacja o wynikach Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Warsztaty wspierające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców zastępczych.

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Warsztaty wspierające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców zastępczych.

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców.

Ogłoszenie o naborze rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny” – Szkoła dla rodziców.

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu mieszkania w ramach projektu Usługi społeczne dla rodziny

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofert Załącznik nr 2 – Przedmiar Załącznik nr 3 – Wzór umowy Informacja o wynikach