Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach

ul. Złota 6
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie

Godziny pracy: pn. – pt. – 7.00 – 15.00

Tel: 41 2748806
Tel: 41 2754889
Fax: 41 274 8866

sekretariat@pcpr.starachowice.pl


DYREKTOR 

Michał Stępień – Dyrektor PCPR w Starachowicach m.stepien@pcpr.starachowice.pl

Zastępca Dyrektora 

Anna Wojciechowska – Zastępca Dyrektora PCPR
w Starachowicach
a.wojciechowska@pcpr.starachowice.pl

Dział administracyjny – wew. 25 

Ilona Kuźdub – Inspektor sekretariat@pcpr.starachowice.pl

Szymon Przewłoka – Kierowca

Dział finansowo – księgowy – wew. 21

Elżbieta Ginał – Główna księgowa e.ginal@pcpr.starachowice.pl

Iwona Budzyń – Główny specjalista i.budzyn@pcpr.starachowice.pl

Małgorzata Bańcerowska – Konsultant ds. egzekucyjnych i finansowych m.bancerowska@pcpr.starachowice.pl

Dział rehabilitacji społecznej – wew. 23 

Anna Janiec – Główny specjalista a.janiec@pcpr.starachowice.pl

Justyna Rymarska – Inspektor j.rymarska@pcpr.starachowice.pl

Ewa Latała – Doradca ds. osób niepełnosprawnych – pracownik socjalny
e.latala@pcpr.starachowice.pl

Dział ds. świadczeń, pomocy stacjonarnej i środowiskowej – wew. 26 

Marcin Raczyński – Główny specjalista m.raczynski@pcpr.starachowice.pl

Marta Kuna – Główny specjalista m.kuna@pcpr.starachowice.pl

Dorota Miernik – Inspektor d.miernik@pcpr.starachowice.pl

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – wew. 22 lub 412748868

Katarzyna Kozieł – Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej k.koziel@pcpr.starachowice.pl

Katarzyna Wanat – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej k.wanat@pcpr.starachowice.pl

Sławomir Nowak – Pracownik socjalny s.nowak@pcpr.starachowice.pl

Ewelina Borkowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej e.borkowska@pcpr.starachowice.pl

Agata Kozłowska – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej a.kozlowska@pcpr.starachowice.pl

Joanna Siuda – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej j.siuda@pcpr.starachowice.pl

Małgorzata Olesińska – Pracownik socjalny m.olesinska@pcpr.starachowice.pl


Punkt Konsultacyjny – wew. 27 lub 518 860 008

Beata Herc-Jaworczak – Psycholog b.hercjaworczak@pcpr.starachowice.pl

Małgorzata Nowak – Pracownik socjalny m.nowak@pcpr.starachowice.pl

Marta Majkusiak – Terapeuta m.majkusiak@pcpr.starachowice.pl