Kryteria dofinansowań

Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej

Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej

Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2021 w zakresie rehabilitacji społecznej

Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok 2022 w zakresie rehabilitacji społecznej

Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023

Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2024