IV edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w roku 2019 realizuje kolejną edycję Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział  w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji Programu nastąpi od maja do września 2019 roku. Łącznie 50 godzin zajęć, które odbywać się będą raz w tygodniu (poniedziałek po godz. 16).

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są skierowane do:

  • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków dla których Program może stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w Programie.

Celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane , które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego, pok. Nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice (III piętro Szpital)

– poniedziałek godz. 11.00- 19.00

– wtorek-piątek godz. 07.00-15.00

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 274 88 68