Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module II

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Module II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w :

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024  można składać do dnia 10 października 2023r. 

Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6.