Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 20 – 21.05.2019r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 14.05.2019r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 17.05.2019r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu się.