Program „Aktywny samorząd”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2019 roku w ramach programu „Aktywny samorząd” istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1. Wnioski o dofinansowanie na ten cel można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.