Usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej. Z usługi mogą skorzystać osoby z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności w poruszaniu się. Usługa jest świadczona bezpłatnie i będzie polegała na dowozie do instytucji publicznych, ośrodków zdrowia itp., wyłącznie w granicach administracyjnych Powiatu Starachowickiego. Informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu 412748806 lub 412754889.