Wsparcie opiekuńcze dla pacjentów

Pomysł stworzenia koordynacji medyczno-społecznej zrodził się w wyniku wieloletnich doświadczeń zawodowych pracowników pomocy społecznej, a także prowadzonych obserwacji i dyskusji dotyczących form kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów faktycznych. Koordynacja polega na utworzeniu bezpłatnej, szybkiej ścieżki dostępu do informacji i oferty pomocowej w szczególności dla osób opuszczających szpital, tuż po nabyciu niepełnosprawności, w okresie, gdy udzielane wsparcie i rehabilitacja są najbardziej pożądane i skuteczne.

         Najczęściej obserwowanymi problemami osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin czy opiekunów, szczególnie w chwili wyjścia z placówki medycznej m.in. po przebytych udarach, wylewach, wypadkach są:

  • Zagubienie i bezradność w związku z nagłym wystąpieniem choroby i niepełnosprawności,
  • Brak wiedzy i umiejętności opiekunów/rodziny dotyczących opieki nad osobą starszą lub osobą z niepełnosprawnością, zwłaszcza w sytuacji , gdy osoba ta była do tej pory samodzielna,
  • Trudności w dostępie do kompleksowej informacji dotyczącej form wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne 9np. wypożyczalnie sprzętu medycznego, prywatne usługi opiekuńcze, pielęgniarskie) ze względu na rozproszenie informacyjne,

Koordynator po kontakcie telefonicznym:

  • Ocenia sytuację, dokonuje diagnozy potrzeb wymagającej wsparcia i jej rodziny/opiekunów,
  • Umawia się na wizytę w miejscu zamieszkania osoby (jeśli sytuacja tego wymaga),
  • Przedstawia spersonalizowana ofertę pomocową informując o możliwych formach wsparcia oferowanych przez poszczególne instytucje publiczne oraz podmioty działające na terenie powiatu oraz działaniach, które są w jego ocenie w danym przypadku priorytetowe i wymagają podjęcia natychmiastowych decyzji tj. konieczność skorzystania z usług pielęgniarki, rehabilitanta, wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego, materaca przeciwodleżynowego itp.,
  • Pomaga w kwestiach dotyczących przysługujących świadczeń społecznych, usług                             w ramach NFZ i orzecznictwa.

Kontakt z koordynatorem będzie możliwy w dni robocze w godz. 15.30 – 20.30 pod nr tel. 661948858 oraz 884675991.