Archiwum aktualności

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

http://pcpr.starachowice.pl/notatka-prasowa-utworzenie-cidon/

Ankieta na temat problemów społecznych w Starachowicach

Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety, znajdującej się pod linkiem: https://forms.gle/vJiwiaeNLc6ZYK6n6, na temat problemów społecznych w Starachowicach. Badanie ma na celu zdiagnozowanie problemów i określenie działań, które przysłużą się ich rozwiązaniu.  Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, a jej wyniki wesprą wyznaczenie kierunków rozwoju Miasta. Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na likwidację barier

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 24 – 25.05.2021r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą kompletne wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 21.05.2021r.

Ogłoszenie o naborze osób z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Usługi społeczne dla rodziny”

Ogłoszenie o naborze osób z niepełnosprawnościami na wyjazd usprawniająco -rehabilitacyjny wraz z aktywizacją społeczną, zdrowotną i kulturalną w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnosprawnej Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej Kryteria wg których sporządzane będą listy uczestników Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim Usługi społeczne dla rodziny

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 13.05.2021r. – 14.05.2021r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 12.05.2021r

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2021 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2021 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 23.04.2021r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów . Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok ...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

W związku z trwającą epidemią SARS – CoV 2,  od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która ...

Usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej. Z usługi mogą skorzystać osoby z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności w ...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2021 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy ...

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że dzień 24 grudnia 2020 roku ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku. Wobec powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 24 grudnia 2020 roku będzie nieczynne.