Archiwum aktualności

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2020 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 15.05.2020r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów . Kryteriów dofinansowań ze ...

Komunikat

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, iż od dnia 05.05.2020r.  ulega zmianie sposób obsługi interesantów składających pisma i wnioski bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach przy ul. Złotej 6. Drzwi wejściowe do siedziby PCPR pozostają nadal zamknięte. Interesanci, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów bezpośrednio w centrum proszeni są o składanie dokumentów ...

Informacja dla studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach  informuję, iż jest możliwość przywrócenia terminu złożenia wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) oraz przywrócenia terminu rozliczenia złożonych wniosków w semestrze zimowym 2019/2020.

Komunikat

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od dnia 16.03.2020r. zmianie uległa siedziba PCPR. Nowy adres to: ul. Złota 6, 27-200 Starachowice. W związku z epidemią koronawirusa od dnia 16.03.2020r. do odwołania prosimy interesantów o wstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie PCPR. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z pracownikami PCPR drogą ...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2020 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy założyć Profil Zaufany w platformie ePUAP. Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie ...

Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby niepełnosprawne  do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej. Z usługi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności w ...

Mieszkanie wspomagane

W dniu 20.01.2020r. odbyła się konferencja prasowa na temat utworzenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zostało wyremontowane i wyposażone mieszkanie wspomagane w Starachowicach przy Al. Niepodległości. W ...

Zapraszamy do składania wniosków w formie elektronicznej na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od stycznia 2020 roku osoby niepełnosprawne  mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. W systemie SOW- System Obsługi Wsparcia zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. ...

Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od semestru 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w ...

Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy 2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane od dnia 16.09.2019r. do dnia 10.10.2019r. Druki właściwych wniosków będą dostępne w zakładce Dofinansowania ze środków PFRON.