Archiwum aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 05.09.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.

Program „Aktywny samorząd”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2019 roku w ramach programu „Aktywny samorząd” istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1. Wnioski o dofinansowanie na ten cel można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 31 sierpnia ...

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 02.07.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniach 05.06.2019r. oraz 12.06.2019r. w siedzibie PCPR w Starachowicach odbyły się dwa spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Festyn Biała Niedziela

W ramach Festynu „Biała Niedziela” w dniu 19 maja 2019 roku na Placu pod Skałkami w Starachowicach funkcjonowało także stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy którym mieszkańcy powiatu mogli uzyskać informacje o zakresie pracy tej instytucji otrzymując ulotki informacyjne.

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”  w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 odbył się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W tym czasie pracownicy Punktu Konsultacyjnego: pracownik socjalny, terapeuta, psycholog udzielali informacji na temat ...

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 20 – 21.05.2019r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 14.05.2019r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 17.05.2019r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu ...

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

IV edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w roku 2019 realizuje kolejną edycję Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział  w programie jest bezpłatny.

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 23.04.2019r. i w dniu 24.04.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 19.04.2019r.