Archiwum aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 13.05.2021r. – 14.05.2021r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 12.05.2021r

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2021 rok

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2021 w zakresie rehabilitacji społecznej”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 23.04.2021r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów . Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na rok ...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

W związku z trwającą epidemią SARS – CoV 2,  od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która ...

Usługa transportowa dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do korzystania z usługi transportowej w ramach likwidacji bariery komunikacyjnej. Z usługi mogą skorzystać osoby z terenu Powiatu Starachowickiego mające trudności w ...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2021 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy ...

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że dzień 24 grudnia 2020 roku ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku. Wobec powyższego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 24 grudnia 2020 roku będzie nieczynne.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Corsa

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Corsa Formularz ofertowy Informacja o wynikach

Zmiana siedziby PCPR w Starachowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku uległ zmianie adres siedziby PCPR.Nowy adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

Zapytanie ofertowe na Zakup środków ochrony osobistej

Zapytanie ofertowe na Zakup środków ochrony osobistej Załącznik nr 1 Formularz ofert Załącznik nr 2 Wzór umowy Informacja dla Wykonawców nr 1 Informacja o wynikach Informacja o wynikach nr 2

Program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.