Archiwum aktualności

Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że od semestru 2019/2020 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą również przyjmowane poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.  W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w ...

Program „Aktywny samorząd” – Moduł II

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy 2019/2020 w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane od dnia 16.09.2019r. do dnia 10.10.2019r. Druki właściwych wniosków będą dostępne w zakładce Dofinansowania ze środków PFRON.

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 05.09.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.

Program „Aktywny samorząd”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2019 roku w ramach programu „Aktywny samorząd” istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1. Wnioski o dofinansowanie na ten cel można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach do dnia 31 sierpnia ...

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniu 02.07.2019r. odbędzie się posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniach 05.06.2019r. oraz 12.06.2019r. w siedzibie PCPR w Starachowicach odbyły się dwa spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Festyn Biała Niedziela

W ramach Festynu „Biała Niedziela” w dniu 19 maja 2019 roku na Placu pod Skałkami w Starachowicach funkcjonowało także stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy którym mieszkańcy powiatu mogli uzyskać informacje o zakresie pracy tej instytucji otrzymując ulotki informacyjne.

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

W ramach XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”  w dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w godzinach od 8.00 do 14.00 odbył się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70. W tym czasie pracownicy Punktu Konsultacyjnego: pracownik socjalny, terapeuta, psycholog udzielali informacji na temat ...

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 20 – 21.05.2019r. odbędzie się posiedzenie komisji ds. rozpatrywania wniosków od osób niepełnosprawnych na likwidację barier. Rozpatrywane będą wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 14.05.2019r. na likwidację bariery architektonicznej oraz do dnia 17.05.2019r. na likwidację bariery technicznej i w komunikowaniu ...

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki