Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje  o uruchomieniu dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  – Mieszkanie dla absolwenta i  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie. Informacje dotyczące przyznawania dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach tych programów zawarte są w poniższych załącznikach. Przed elektronicznym złożeniem wniosku w systemie SOW prosimy o kontakt z PCPR w Starachowicach.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie