Festyn Biała Niedziela

W ramach Festynu „Biała Niedziela” w dniu 19 maja 2019 roku na Placu pod Skałkami w Starachowicach funkcjonowało także stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy którym mieszkańcy powiatu mogli uzyskać informacje o zakresie pracy tej instytucji otrzymując ulotki informacyjne.