Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniach 05.06.2019r. oraz 12.06.2019r. w siedzibie PCPR w Starachowicach odbyły się dwa spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Tematy przewodnie spotkań to m.in. trudności w relacjach i kontaktach rodzin z rodzicami biologicznymi dzieci pozostających w pieczy, a także sposoby wspierania wychowanków, którzy podjęli decyzję o opuszczeniu rodziny w momencie osiągnięcia pełnoletności.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywny udział, gotowość do dzielenia się osobistymi doświadczeniami, za wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów oraz za przekazywane wzajemnie informacje zwrotne.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, których terminy będą Państwu podane przez pracowników działu pieczy zastępczej. Spotkania odbywają się w obecności psychologa.