Archiwum aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w dniach 08.05.2023r. – 09.05.2023r. odbędzie się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Komisja będzie rozpatrywała kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR w Starachowicach do dnia 05.05.2023r.

Projekt kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze środków PFRON  w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2023”. Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu kryteriów drogą telefoniczną pod nr 412748806 lub mailową sekretariat@pcpr.starachowice.pl  do dnia 11.04.2023r. Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów Kryteria udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze ...

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 – plakat

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON Nabór wniosków na dofinansowanie w systemie SOW  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje, że w 2023 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składając wniosek przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW, należy ...

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 – ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza nabór wniosków  w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 ” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Starachowickiego w wykonywaniu codziennych czynności oraz w ...

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazjiDnia Pracownika Socjalnego,Składam wszystkim Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicachserdeczne podziękowania za pracę na rzecz osób potrzebujących.Państwa codzienna praca, którą można z pełnym przekonaniu nazwać służbą wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, lecz ponadto ogromnej wrażliwości i zrozumienia drugiego człowieka. Dziękuję Państwu za trud i składam wyrazy szczerego uznania za zaangażowane, poświecenie i gotowość w ...

Trwałość projektu Usługi społeczne dla rodziny

Informacja dotycząca trwałości projektu pn.; Usługi społeczne dla rodziny

Kurs języka polskiego dla obywateli z Ukrainy

Informujemy, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczął się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku. Kurs skierowany jest łącznie do 160 osób na poziomach A2,B1,B2 i obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się ...

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o możliwości zatrudnienia osoby spełniającej kwalifikacje pracownika socjalnego na stanowisku: pracownik socjalny w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu 412748806, bądź w siedzibie PCPR w Starachowicach przy ul. Złotej 6.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje  o uruchomieniu dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”  – Mieszkanie dla absolwenta i  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie. Informacje dotyczące przyznawania dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach tych programów zawarte są w poniższych załącznikach. Przed elektronicznym złożeniem ...