Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia działu Projekt Usługi społeczne dla rodziny

Kategoria grupująca ogłoszenia w dziale „Projekt Usługi społeczne dla rodziny” dostępne w podmenu tego działu. Wpisy dodane do tej kategorii będą automatycznie wyświetlane na liście w obrębie strony ogłoszeń

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie warsztatów wspierania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, wsparcie psychoterapeutyczne dla opiekunów i wychowanków pieczy zastępczej, prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków pieczy zastępczej

Załącznik nr 1 – Formularz ofert

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Informacja o wynikach

Ogłoszenie o naborze osób z niepełnosprawnościami na wyjazd usprawniająco -rehabilitacyjny wraz z aktywizacją społeczną, zdrowotną i kulturalną w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”

Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnosprawnej

Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Kryteria wg których sporządzane będą listy uczestników

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim Usługi społeczne dla rodziny

Do góry